Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı

ÇALIŞTAY ÇAĞRISI OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 7 – 8 Nisan 2018, İstanbul Toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli öğelerden birisi okuma kültürüdür. Okuma kültürüne sahip olan toplumlar; kültürel, ekonomik ve toplumsal gelişimlerini tamamlamış toplumlardır. Okuma alışkanlığı, uzun süreçte kazanılan bir edinimdir. Okurun “yazı” dünyasındaki tercihleri, takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu […]