Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı

ÇALIŞTAY ÇAĞRISI

OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

7 – 8 Nisan 2018, İstanbul

Toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli öğelerden birisi okuma kültürüdür. Okuma kültürüne sahip olan toplumlar; kültürel, ekonomik ve toplumsal gelişimlerini tamamlamış toplumlardır. Okuma alışkanlığı, uzun süreçte kazanılan bir edinimdir. Okurun “yazı” dünyasındaki tercihleri, takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu bireylerin ‘okuma kültürü’nü oluşturmaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı’nın Yayıncılık ve Kütüphanecilik bölümünde “Okuma kültürünün geliştirilmesi için projeler gerçekleştirilmesi” ikinci eylem maddesi olarak belirlenmiştir. Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı bu eylemin gerçekleştirilmesine dönük bir çalışma olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Birliği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği ortaklığında düzenlenmektedir.

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacaktır. Bu kapsamda öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kamuoyu, medya ve yayın evlerinin misyon, vizyon ve uygulamalarını amaca yöneltecek proje ve etkinliklerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik elde edilen etkinlik ve proje önerilerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Okuma kültürüne sahip; düşünen, eleştiren, üreten ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz çalıştaya müzakere ve etkinlik – proje önerilerinizle katılmanızı bekliyoruz. Değerli katkılarınız bizi bu yolda güçlendirecek, amacımız doğrultusunda nitelikli bir çalışma yürütmemizi destekleyecektir.

 

Çalıştay Müzakere Önerisi ve Etkinlik – Proje Önerisi Alanları:

[Çalıştaya yedi çalışma alanından birini seçerek müzakere etmek istediğiniz öneriyi ve hayata geçirilmesini istediğiniz bir etkinliği – projeyi yazarak başvurunuz.]

 1. Kamuoyunda Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Yapılacak Çalışmalar,
 2. Yayınevlerinin Okuma Kültürünü Geliştirilmesine Yönelik Yayın Politikaları ve Yelpazesinin Oluşturulması,
 3. STK’ların Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Politikaları ve Faaliyet Alanlarının Oluşturulması,
 4. Kamunun Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Politikalarının Oluşturulması,
 5. Öğrencilerin Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Yapılacak Faaliyetlerin Oluşturulması
 6. Öğretmenlerin Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar,
 7. Eğitim Programlarının Okuma Kültürünü Teşvik Etmesine Yönelik Yapılacak Çalışmalar.

Örnek Müzakere ve Etkinlik – Proje Konuları

 

 • Öğretmen Eğitimleri
 • Öğrenci Yarışmaları
 • Okuma Kampları
 • STK Etkinlikleri
 • Yayınevi Kampanyaları
 • Kütüphane Buluşmaları
 • Kütüphane Tasarımları
 • Kütüphaneye Erişim
 • Sosyal Medya Etkinlikleri
 • Uzaktan Eğitim Etkinlikleri
 • Çocuk Yazarlar
 • Animasyon
 • Karikatür
 • Kamu Spotu
 • Afiş
 • Çizgi Film
 • Cami Etkinlikleri
 • Fiziksel Mekân Tasarımı
 • Eğitsel Uygulamalar
 • Sınıf İçi Eğitim Etkinlikleri
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • İnternet Siteleri
 • Yazar Öğretmen Etkinlikleri
 • Okur – Yazar Buluşmaları
 • Kitap Fuarları
 • Mobil Uygulamalar
 • Bilgi-Belge Okumaları
 • Sanat Okumaları
 • Şehir Okumaları
 • Medya Okuryazarlığı


ÇERÇEVE

 • Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nın dili Türkçedir.
 • Çalıştaya iki ayrı öneri ile başvuru alınmaktadır. Katılımcı öncelikle müzakere önerisinde bulunacak, ardından etkinlik – proje önerisiyle başvurusunu tamamlayacaktır.
 • Çalıştay; “Çalıştay Öneri Alanlarının Müzakeresi ve Çözüm Önerileri” ile “Çalışma Komisyonları Proje Örneklerinin Oluşturulması” oturumlarından oluşacaktır.
 • Başvurular internet sitesinden çevrimiçi yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Öğretmenler, STK Temsilcileri ve Gönüllüleri, İlgili Kamu Kurumu Yöneticileri, Medya Temsilcileri, Yayınevleri, Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar, Gazeteciler, Yazarlar, Üniversite Öğrencileri…
 • Çalıştay katılımı ülkemizdeki okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yer almış / alacak tüm paydaşlara, kişi, kurum ve kuruluşlara açıktır.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

YOL VE KONAKLAMA

 • Çalıştaya katılım ücretsizdir.
 • Önerisi kabul edilenlerin ulaşım, konaklama ve iaşeleri tarafımızdan karşılanacaktır.

İLETİŞİM

Dr. İsmail TONBULOĞLU – Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği – oncuegitimciler@gmail.com

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Çalıştay Müzakere ve Etkinlik – Proje Öneri Başvuruları İçin Son Tarih: 10 Mart 2018
 • Kabul Edilen Başvuruların Duyurulması ve Programın İlanı: 15 Mart 2018
 • Müzakere ve Etkinlik – Proje Öneri Tam Metinlerin Alımı: 24 Mart  2018
 • Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı: 7 – 8 Nisan 2018